Polish (Poland)Hungarian (formal)

BADANIE CYTOLOGICZNE – Historia i teraźniejszość Wyróżniony

 

          

Prawdziwa rewolucja w diagnostyce raka szyjki macicy  dokonała się dzięki opublikowaniu w latach 20-tych XX wieku pracy opisującej zmiany zachodzące w komórkach szyjki macicy. W chwili obecnej profilaktyka raka szyjki macicy polega na przeprowadzaniu cyklicznie badań cytologicznych oraz stosowaniu szczepionki przeciwko niektórym typom wirusa HPV. Trzeba przy tym pamiętać, że szczepienia nie zastąpią wykonywanego regularnie badania cytologicznego. Jego zadaniem jest wykrycie nieprawidłowych zmian komórkowych w obrębie szyjki macicy, najlepiej we wczesnym stadium, zanim przekształcą się one w komórki nowotworowe. Możliwość postawienia prawidłowej diagnozy jest jednak w znacznym stopniu zależna od jakości przyrządu użytego do wykonania wymazu z szyjki macicy oraz właściwej techniki pobrania materiału komórkowego.


Program BEZPIECZNA CYTOLOGIA
Program został zainicjowany w celu poszerzania wiedzy na temat Cytologii oraz zachęcenia
kobiet do wykonywania badan. Jednocześnie podjęte w ramach programu działania edukacyjne
mają uświadomić ogółowi społeczeństwa, że istnieje potrzeba dyskusji na temat poprawy
jakości przeprowadzanych badań cytologicznych i dostosowania polskich standardów w tym
zakresie do poziomu państw Europy Zachodniej.Dowiedz się więcej na temat raka szyjki macicy i badan profilaktycznych.
Obejrzyj film edukacyjny.
Znajdź polecaną placówkę, gdzie stosuje się sprzęt do badań cytologicznych oraz procedury zalecane w Unii Europejskiej.          
         cytologia                  

 

 

 

 

Polecane materiały video

Testowy tytuł

 

Testowy opis, testowy opis, testowy opis, testowy opis, testowy opis, testowy opis, testowy opis, testowy opis, testowy opis, testowy opis, testowy opis, testowy opis, testowy opis, testowy opis, testowy opis, testowy opis, testowy opis, testowy opis, testowy opis, testowy opis, testowy opis, testowy opis, testowy opis, testowy opis, testowy opis, testowy opis, testowy opis

xVideos Porn Stars at xVideosfullhd.com

xVideos HD

Free porn tube site for free HD xVideos video streaming. Enter porn to watch and download thousands of hours of free sex movies.